ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για όλες τις επισκευές που γίνονται από το κατάστημά μας παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 6 μηνών.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα το οποίο επισκευάσαμε παρουσιαστεί ξανά εντός 6 μηνών από την ημερομηνία επισκευής, τότε το κατάστημά μας υποχρεούται σε δωρεάν παροχή υπηρεσίας προς τον πελάτη, ούτως ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημά του.

Σε περίπτωση που η βλάβη είναι διαφορετική, παρέχεται έκπτωση εργασίας έως και 50%

Το κατάστημά μας επείσεις έχει καθιερώσει την εγγύηση επισκευής για 2 χρόνια σε υψηλού κόστους επισκευές (εκτός ηλεκτρονικών).