ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά το βάρος των ρούχων