ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε πόσο ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνουν οι βασικότερες ηλεκτρικές συσκευές.

Συγκριτικές δοκιμές πλυντηρίων με «μπροστινή φόρτωση» και «επάνω φόρτωση» έχουν δείξει ότι γενικά τα πρώτα πλένουν τα ρούχα καλύτερα, προκαλούν τη λιγότερη φθορά, καταναλώνουν λιγότερο νερό και απορρυπαντικό και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε αντίθεση με τα πλυντήρια «επάνω φόρτωσης»