ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Βρείτε τον κωδικό βλάβης της συσκευής σας από τον παρακάτω πίνακα και συμπληρώστε τον στην φόρμα επικοινωνίας στο κάτω μέρος της σελίδας. Αν η βλάβη σας δεν υπάρχει στον πίνακα, περιγράψτε την στην φόρμα επικοινωνίας. Ευχαριστούμε!

Πλυντήρια ρούχων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ)

• Τα ρούχα δεν πλένονται καλά (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ1)
• Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ2)
• Η πόρτα του πλυντηρίου δεν κλείνει (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ3)
• Τα ρούχα δεν στύβονται (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ4)
• Το πλυντήριο δεν λειτουργεί (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ5)
• Το πλυντήριο δεν παίρνει νερό (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ6)
• Έχει διαρροή νερών στο πάτωμα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ7)
• Κολλάει το πρόγραμμα του πλυντηρίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ8)
• Κάνει πάρα πολύ θόρυβο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ9)
• Τα ρούχα δεν πλένονται καλά (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ10)
• Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα νερά (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ11)
• Δεν γυρίζει ο κάδος του πλυντηρίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ12)
• Το πλυντήριο μυρίζει πολύ έντονα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ13)
• Τα ρούχα βγαίνουν με λεκέδες μετά την πλύση (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ14)
• Κολλάει το πρόγραμμα του πλυντηρίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ15)
• Το πλυντήριο τραντάζεται πολύ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ16)
• Το πλυντήριο ρίχνει την ασφάλεια στον πίνακα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ17)
• Το πλυντήριο ρίχνει το ρελέ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡ18)

Πλυντήρια πιάτων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ)

• Τα πιάτα δεν πλένονται καλά (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ1)
• Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα νερά (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ2)
• Το πλυντήριο δεν λειτουργεί (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ3)
• Το πλυντήριο δεν παίρνει νερό (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ4)
• Έχει διαρροή νερών στο πάτωμα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ5)
• Κολλάει το πρόγραμμα του πλυντηρίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ6)
• Κάνει πάρα πολύ θόρυβο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ7)
• Το πλυντήριο μυρίζει έντονα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ8)
• Το νερό δεν ζεσταίνεται (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ9)
• Κολλάει το πρόγραμμα του πλυντηρίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ10)
• Το πλυντήριο ασπρίζει τα ποτήρια (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ11)
• Δεν στεγνώνει τα σκεύη (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ12)
• Δεν ανοίγει η θήκη του απορρυπαντικού (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ13)
• Το πλυντήριο δεν λιώνει το απορρυπαντικό (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ14)
• Δεν σταματάει το πρόγραμμα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ15)
• Δουλεύει συνέχεια στο ίδιο σημείο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ16)
• Η πόρτα του πλυντηρίου δεν κλείνει (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ17)
• Δεν παίρνει τα προγράμματα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ18)
• Το πλυντήριο ρίχνει την ασφάλεια στον πίνακα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ19)
• Το πλυντήριο ρίχνει το ρελέ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠ20)

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΒΟΗΘΕΙΑ

Παρακαλούμε συμπληρώστε προσεκτικά την παρακάτω φόρμα για να δηλώσετε τη βλάβη της συσκευής σας. Αν η βλάβη αφορά άλλη συσκευή ή είναι διαφορετική από τις αναγραφόμενες, επιλέξτε το είδος συσκευής και αφήστε κενό το πεδίο “ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ”. Γράψτε το είδος της βλάβης στο πεδίο “ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ/ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ”.

Αν η βλάβη σας αναφέρεται στις παραπάνω αναλυτικές περιπτώσεις βλαβών, αντιγράψτε τον κωδικό βλάβης στο πεδίο “ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ”