ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε πόσο ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνουν οι βασικότερες ηλεκτρικές συσκευές.

Screen Shot 2014-04-29 at 9.40.53 AM

Συγκριτικές δοκιμές πλυντηρίων με «μπροστινή φόρτωση» και «επάνω φόρτωση» έχουν δείξει ότι γενικά τα πρώτα πλένουν τα ρούχα καλύτερα, προκαλούν τη λιγότερη φθορά, καταναλώνουν λιγότερο νερό και απορρυπαντικό και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε αντίθεση με τα πλυντήρια «επάνω φόρτωσης»